Na této stránce vyplňte všechna formulářová pole.

Tisk zahájíte jednoduše kliknutím na tlačítko . (Tisknutí pomocí Ctrl+P nemusí správně fungovat.)

Po otevření dialogového okna můžete začít tisknout ve formátu A4 - nebo lze též soubor uložit jako PDF.

Pokud jsou stránky při tisku deformované, stáhněte a vypúlňte jeden ze souborů uvedených výše.
 

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonem dané době. Celý formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na naši níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím. Pokud to bude adekvátní či nutné, zašlete též (ideálně elektronickou cestou) všechny potřebné důkazní materiály (například fotografie a podobně).

 

 


Adresát (prodávající):

Adresa obchodu: www.roni-syvin.cz
Název: Quickster s.r.o.
Se sídlem: Italská 2315, 272 01 Kladno
IČ: 08640599
E-mailová adresa: info@roni-syvin.cz
Telefonní číslo: +420 737 601 643

Adresa pro zaslání zboží:

Quickster s.r.o.
Italská 2315
272 01 Kladno


 

Obecná poučení k uplatnění reklamace:

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám/sama způsobil/a nebo o kterých jste při koupi věděl/a. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

 

Veškerá práva z vadného plnění jsou popsána v našich Obchodních podmínkách nebo je můžete nalézt v současně platném Novém občanském zákoníku České republiky.

 

 

Následující pole vyplní zákazník:

 

Spotřebitel:

1. Jméno a příjmení:

2. Adresa:

3. Telefon:

4. E-mail:

 

Objednávka:

5. Datum objednání:

6. Datum obdržení:

7. Číslo objednávky:

8. Reklamované zboží:

9. Platební způsob:

 

Seznam příloh:

1. Faktura za objednané zboží č.

2. Další přílohy:


1/2

 

 

REKLAMACE

 

Vážený týme Roni Syvin,

 

dne jsem ve Vašem obchodě Roni Syvin (na adrese www.roni-syvin.cz) závazně vytvořil/a objednávku a zakoupil/a v přiložené faktuře specifikované zboží.

 

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

Produkt:

Závada:

Popis:

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

(Zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat; například: „Jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.“)


Návrh řešení:


 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

 


V/ve

, dne

 

 

 

                                                                                                            ____________________________________

                                                                                                    Podpis spotřebitele


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2